Klar til å bli sterkere og få mer overskudd?? Klikk her

Personvern

Hvilken informasjon samler vi inn og hva gjør vi med den.

Puls er behandlingsansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles inn ved bruk av våre tjenester, Vi følger personopplysningsloven i behandlingen av personopplysninger.
Behandling av personopplysninger er ikke tiltatt med mindre det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag kan eksempelvis være samtykke fra den registrerte, kontrakt (inngåelse av avtale), lov eller at vi som behandlingsansvarlig har en «berettiget interesse» som overstiger den registrertes krav på personvern.

Vårt behandlingsgrunnlag er i hovedsak kontrakt, og i noen tilfeller samtykke. Ved oppstart av behandling av dine personopplysninger vil vi alltid gi informasjon om behandlingsgrunnlag.

Hva samler vi inn og hvorfor?

Vi registrerer personopplysninger for å kunne levere tjenesten du forventer av oss. Dette omfatter kontaktinformasjon som navn, adresse, mailadresse, fødselsdato, telefonnummer, betalingsinformasjon og aktivitet. Dette benytter vi for å administrere timeavtaler, betaling og øvrige forpliktelser under treningsavtalen. Vi ønsker å forstå markedstrender og behov gjennom statistikk, derfor analyserer vi data for å forbedre og videreutvikle tjenesten vår. Vi vil kun samle inn og bruke de personopplysninger som er nødvendige.

Vi behandler de personopplysningene du oppgir når du melder deg inn hos oss og opplysninger du på annen måte frivillig gir fra deg. For eksempel når du oppgir personlig informasjon til en personlig trener. Dette kan være navn, adresse, e-postadresse og annen informasjon.
Opplysninger vi samler inn når du bruker våre tjenester: Når du bruker våre nettsider eller trener på våre treningssenter, registrerer vi din aktivitet. Digitale fotspor som legges igjen når du benytter våre digitale plattformer www.pulsegersund.no. Vi samler informasjon om hvor ofte du besøker oss og til hvilken tid. Vi lagrer informasjon dersom du har kontrakt med en personlig trener eller har oppgitt personopplysninger for å få et tilpasset treningsprogram.
Puls Egersund lagrer bilde for å kunne identifisere deg ved innpassering. Vi lagrer informasjon vedr. betalingshistorikk i hht. oppbevaringsplikten.

Markedsføring og spørreundersøkelser

Vi kan sende deg tilbud om produkter og tjenester på e-post eller andre typer meldinger. Du kan velge å takke nei til dette. All markedsføring vi sender ut på denne måten følger markedsføringsloven.

Av og til utfører vi spørreundersøkelser på vegne av oss selv eller våre samarbeidspartnere. Målgruppen for slike undersøkelser kan være basert på personopplysninger, for eksempel for å forbedre våre tjenester eller utvide tilbudet.

Dine rettigheter

Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering, sletting (med mindre vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene), begrensning av behandlingen, og utlevering av personopplysningene dine (dataportabilitet).

I tillegg kan du anmode oss om å avslutte behandlingen av personopplysningene (eksempelvis trekke ditt samtykke tilbake). Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen, med mindre vi er forpliktet til annet, innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til vår e-post adresse resepsjon@pulsegersund.no.

Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet. Ta gjerne kontakt på vår e-post adresse resepsjon@pulsegersund.no dersom du har kommentarer, eller ønsker mer informasjon, om vår behandling av dine personopplysninger.

Bli en del av vårt inkluderende felleskap

#PulsFamilien
Bli Medlem